Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Čo sú to gény a aké je zloženie génov?

Gény sú súčasťou našej sekvencie DNA, ktorá prenáša informácie o produkcii bielkovín. Nachádzajú sa v 23 pároch ľudských chromozómov. Chromozómy sa objavujú v pároch, pretože jeden získavame od matky a jeden od otca. Takže každý človek má vo svojich bunkách dve skupiny chromozómov (okrem pohlavných buniek, ktoré majú len jednu skupinu). Jeden variant daného génu sa nazýva alela. Dve alely môžu byť identické alebo odlišné. Všetci máme rovnaké gény − len niektorí ľudia majú ich rôzne verzie (variácie v sekvencii DNA).

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.