Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Prečo je znalosť môjho genetického obrazu taká dôležitá?

Aj keď sme si na viac ako 99,9 % podobní v genetickej výbave, existuje približne 0,1 % DNA, vďaka ktorej sme jedineční. Zmeny v sekvencii nukleotidov, tiež nazývané polymorfizmy, môžu spôsobiť rozdiely v charaktere alebo množstve bielkovín kódovaných daným génom. To sa odráža v mnohých charakteristikách, ako je farba očí, svalová štruktúra, telesná výška, telesná hmotnosť, metabolizmus kofeínu, laktózy, tukov a sacharidov, potreba vitamínov atď. Znalosť vašich genetických predispozícií − potrieb a preferencií vášho tela − vám umožní využiť váš plný potenciál a chrániť vaše dlhodobé zdravie.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.