Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Dlaczego znajomość własnej budowy genetycznej jest tak ważna?

Chociaż wszyscy mamy budowę genetyczną podobną w ponad 99,9%, to pozostałe 0,1% DNA czyni nas wyjątkowymi. Zmiany w sekwencji nukleotydów, zwane również polimorfizmami, mogą powodować różnice w charakterze lub ilości białka kodowanego przez dany gen. Znajduje to odzwierciedlenie w wielu cechach, takich jak kolor oczu, struktura mięśni, wzrost, masa ciała, metabolizm kofeiny, laktozy, tłuszczów i węglowodanów, zapotrzebowanie na witaminy itp.

Znajomość predyspozycji genetycznych (potrzeb i preferencji organizmu) pozwala w pełni wykorzystać swój potencjał i chronić zdrowie w perspektywie długofalowej.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.