Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Co to są warianty genetyczne?

Warianty genetyczne, czyli polimorfizmy, oznaczają zmianę w sekwencji DNA. Między dwiema niespokrewnionymi osobami może występować około sto tysięcy do miliona wariantów genetycznych. Większość z tych różnic nie ma znaczącego wpływu na fizjologię i potrzeby żywieniowe.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.