Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Čo sú genetické varianty?

Genetické varianty alebo polymorfizmus naznačujú zmenu sekvencie DNA. Dvaja nesúvisiaci jedinci sa môžu líšiť v približne stotisíc až milióne genetických variácií. Väčšina týchto rozdielov nemá významný vplyv na fyziológiu a výživové potreby.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.