Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Závisí to všetko od našich génov?

Naše gény sú určite dôležitým faktorom, ale genetické predispozície predstavujú len jeden z možných výsledkov. Naše prostredie a osobný životný štýl (fyzické cvičenie, výživa, spánok, stres) interagujú s našimi génmi a ovplyvňujú naše telo.

Z toho dôvodu je dôležité vedieť, čo funguje v náš prospech a čo nie, a budovať si životný štýl, ktorý prispeje k zaisteniu dlhodobého zdravia a pohody.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.