Tlačové centrum

Najnovšie správy, aktualizácie a zdroje z GenePlanet.

Tlačové správy

K stiahnutiu

Hľadáte logá, prvky značky alebo pokyny pre značku GenePlanet?
Logos
Download our company’s logos to be used in your journalistic pieces.
Media
Download our photos in high and low-resolution to be published in your articles.

We’re here to help you. For press and media inquiries:

[email protected]