Press release

GenePlanet: Zaviazali sme sa dosiahnuť najvyššiu bezpečnosť údajov

August 6, 2021

press-r.-iso,gdpr2

Spoločnosť dodržiava najprísnejšie bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, čo ešte potvrdzuje nedávne úspešné hodnotenie v zmysle normy ISO 27001.

V spoločnosti GenePlanet sme sa zaviazali dodržiavať najvyššie profesionálne a bezpečnostné opatrenia vo všetkom, čo robíme. Vzhľadom na povahu informácií, ktoré analyzujeme, je ochrana osobných údajov našou prvoradou prioritou. Ľudia, ktorí nám zverujú svoje genetické a ďalšie zdravotné informácie, môžu byť pokojní: ochrana ich osobných údajov je základným princípom našej spoločnosti.

Neustále zavádzame opatrenia a usmernenia, ktoré nám umožňujú robiť všetko pre to, aby ich informácie zostali aj naďalej bezpečné. Okrem dodržiavania slovinských štátnych zákonov a nariadenia GDPR spĺňa GenePlanet aj ustanovenia normy ISO.

Práve sme úspešne absolvovali hodnotenie v zmysle osvedčenia pre ISO 27001. Medzinárodná norma riadenia informačnej bezpečnosti ISO 27001 pomáha našich zákazníkov ubezpečiť o tom, že dokážeme efektívne riadiť riziká.

ISO 27001 vytyčuje požiadavky na zavedenie, implementáciu, údržbu a neustále vylepšovanie systému riadenia informačnej bezpečnosti v rámci celej organizácie. Taktiež obsahuje požiadavky na hodnotenie a správu rizík spojených s informačnou bezpečnosťou, ktoré sú prispôsobené potrebám organizácie.

Vďaka súladu s normou ISO získajú naši zákazníci ďalšiu zábezpeku v súvislosti s tým, že zatiaľ čo oni využívajú výhody našich produktov, ich osobné údaje sú v bezpečí a používajú sa v súlade s tými najprísnejšími zákonmi a najvyššími bezpečnostnými normami.

 

Ďalšie informácie o bezpečnosti a ochrane osobných údajov nájdete tu.

Share this article on