Press release

GenePlanet: Troska o najwyższe bezpieczeństwo danych

March 10, 2020

press-r.-iso,gdpr2

Firma stosuje najsurowsze środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, czego potwierdzeniem jest niedawno uzyskany przez nas pozytywny wynik oceny zgodności z normą ISO 27001.

GenePlanet wyjątkowo dba o przestrzeganie najwyższych standardów profesjonalizmu i bezpieczeństwa we wszystkich swoich działaniach. Ze względu na charakter analizowanych przez nas informacji bezpieczeństwo danych jest dla nas absolutnym priorytetem. Dzięki temu osoby, które powierzą nam swoje dane genetyczne i inne informacje na temat zdrowia, mogą mieć pewność, że zadbamy przede wszystkim o prywatność ich danych.

Stale stosujemy środki i wytyczne gwarantujące, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji naszych klientów. Oprócz przestrzegania słoweńskich przepisów krajowych oraz dyrektywy RODO GenePlanet działa również w zgodzie z normą ISO.

Firma właśnie pozytywnie zaliczyła kontrolę niezbędną do uzyskania świadectwa ISO 27001. Międzynarodowy standard zarządzania informacjami ISO 27001 jest sposobem na upewnienie naszych klientów, że skutecznie radzimy sobie z ryzykiem.

ISO 27001 określa wymagania dotyczące opracowania, wdrożenia, utrzymania i stałego ulepszania systemów zarządzania informacjami w organizacji. Zawiera również wymagania dotyczące oceny i ograniczania zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji w sposób dopasowany do potrzeb organizacji.

Zgodność z normą ISO stanowi dla naszych klientów jeszcze jedno potwierdzenie, że kiedy korzystają z naszych produktów, ich dane osobowe są bezpieczne i wykorzystywane zgodnie z najsurowszymi przepisami i najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Tutaj przeczytasz więcej na temat bezpieczeństwa i prywatności danych: https://geneplanet.com/eu/privacy-policy.

 

Share this article on