Press release

Podmienky a pravidlá: Black Friday Giveaway 2023

October 30, 2023
 1. Oprávnenosť:

1.1 Exkluzívne VIP zľavy na testy DNA a darčeková akcia na Čierny piatok (ďalej len “akcia”) je určená pre jednotlivcov, ktorí sa zaregistrujú do VIP prístupu počas obdobia akcie.

1.2. Účastníci musia byť plnoletí vo svojich príslušných jurisdikciách alebo musia mať súhlas rodičov alebo opatrovníkov, aby sa mohli zúčastniť.

 

 1. Obdobie akcie:

2.1. Propagačná akcia bude prebiehať od utorka 31.10.2023 do nedele 12.11.2013 do polnoci.

2.2 Organizátori si vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť trvanie alebo ukončiť Akciu.

 

 1. Ako sa zúčastniť:

3.1. Ak sa chcú jednotlivci zúčastniť na Akcii, musia sa zaregistrovať na VIP prístup počas obdobia trvania Akcie na stránke. Pri registrácii musia účastníci zanechať svoje meno a e-mailovú adresu.

3.2. Každá osoba sa môže zúčastniť len jednej akcie.

 

 1. Výhody VIP:

4.1. Účastníci VIP budú mať prístup k exkluzívnym zľavám na sortiment domácich DNA testov, ktoré sú určené len pre VIP. Po skončení obdobia akcie bude víťaz oznámený prostredníctvom daného e-mailu a všetci účastníci dostanú zľavový kód.

 

 1. Informácie o darčeku:

5.1 Každý VIP predplatiteľ bude automaticky zaradený do exkluzívneho žrebovania s možnosťou vyhrať test DNA Premium, náš najkomplexnejší test DNA s viac ako 100 analýzami.

5.2. Ako výherca testu DNA Premium bude vyžrebovaný jeden šťastný nový VIP predplatiteľ.

 

 1. Výber víťaza:

6.1 Výhercovia budú vybraní náhodne spomedzi oprávnených VIP predplatiteľov.

6.2. Výber sa uskutoční pomocou služby random.org (www.random.org), ktorá náhodne vyberie výhercu zo všetkých účastníkov a zabezpečí spravodlivosť.

 

 

 1. Podrobnosti o výhre:

7.1. Prémiový test DNA je neprenosný a nebudú poskytnuté žiadne peňažné alternatívy.

7.2 Organizátori si vyhradzujú právo nahradiť výhru alternatívou rovnakej alebo vyššej hodnoty.

 

 1. Oznámenie výhercov:

8.1. Výhercovia budú informovaní prostredníctvom poskytnutého e-mailu do 5 pracovných dní od ukončenia Akcie.

8.2. Ak sa výhercu nepodarí zastihnúť alebo neodpovie do 10 dní, môže byť vybraný náhradný výherca.

 

 1. Ochrana osobných údajov:

9.1 Osobné údaje zhromaždené počas Akcie budú použité na účely správy Akcie, udeľovania cien a môžu byť použité na všetky budúce marketingové účely spoločnosti genEplanet d.o.o.

9.2. Účasťou na Akcii účastníci súhlasia s použitím nimi poskytnutých informácií na marketingovú komunikáciu vrátane propagačných ponúk, informačných bulletinov a aktualizácií.

9.3 Účastníci majú právo kedykoľvek sa odhlásiť zo zasielania marketingovej komunikácie, a to podľa pokynov na odhlásenie uvedených v komunikácii.

9.4. Spoločnosť genEplanet d.o.o. sa zaväzuje chrániť súkromie účastníkov a zhromaždené údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez výslovného súhlasu, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon.

9.5 Viac informácií o tom, ako spoločnosť genEplanet d.o.o. nakladá s osobnými údajmi, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na našej webovej stránke.

Účasťou na exkluzívnych VIP zľavách a darčekoch na testovanie DNA v rámci akcie Black Friday účastníci berú na vedomie a súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto časti o ochrane osobných údajov.

 

 1. Obmedzenie zodpovednosti:

10.1. Organizátori nenesú zodpovednosť za stratené, oneskorené, neúplné alebo nesprávne odoslané prihlášky ani za akékoľvek technické alebo ľudské chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť pri správe propagačnej akcie.

 

 1. Zmeny podmienok:

11.1 Organizátori si vyhradzujú právo kedykoľvek aktualizovať alebo upraviť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Účasťou v Exkluzívnej VIP zľave a darčeku na testovanie DNA na Čierny piatok účastníci súhlasia s dodržiavaním týchto podmienok.

Share this article on