Press release

Predstavujeme vám PGx test MyMeds: revolučnú personalizovanú medicínu spoločnosti GenePlanet

October 11, 2023

Spoločnosť GenePlanet, priekopník v oblasti genetického testovania, s potešením predstavuje farmakogenomický test MyMeds, najmodernejšiu zdravotnícku pomôcku, ktorá mení podobu personalizovanej medicíny. MyMeds, vytvorený interným výskumným a vývojovým tímom, poskytuje jednotlivcom a lekárom možnosť optimalizovať výber liekov podľa osobnej genetickej výbavy. 

Viac ako 99 % ľudí má génové varianty, ktoré ovplyvňujú to, ako reagujú na lieky. Farmakogenomika (skrátene PGx) vychádza z poznatku, že reakcie ľudí na liečivá sú rôzne, a objasňuje, ako gény človeka ovplyvňujú jeho odpoveď na rôzne lieky.  

Vďaka MyMeds – jednoduchému testu zo slín – môžu pacienti a ich poskytovatelia zdravotnej starostlivosti získať cenné informácie, ktoré im pomôžu zefektívniť liečbu, minimalizovať vedľajšie účinky a zlepšiť celkové terapeutické výsledky.  

 

Sila PGx testu 

Využívaním farmakogenomiky môžu lekári upustiť od súčasného prístupu „jeden liek a jedna dávka pre všetkých“ a prejsť na individuálnejší prístup, ktorý zvyšuje bezpečnosť a účinnosť liekov. 

MyMeds umožňuje zdravotníckym pracovníkom hneď na začiatku určiť najvhodnejšie lieky a dávky na základe genetickej výbavy pacientov. Minimalizuje sa tým bolesť pacienta a urýchľuje sa úľava. 

Takýto pokrok na ceste k efektívnejšej a personalizovanejšej zdravotnej starostlivosti znamená zásadný posun smerom k presnej medicíne. 

„Test MyMeds predstavuje prelom v personalizovanej medicíne, keďže pomáha znižovať vedľajšie účinky liečby a tým aj náklady spojené s liečbou,“ vysvetľuje generálny riaditeľ spoločnosti GenePlanet Marko Bitenc. „Ide o obrovský problém na celom svete. Napríklad v Európe vedú takéto reakcie ročne k 197 000 úmrtiam a len v Nemecku stoja 343 miliónov eur. MyMeds zvyšuje účinnosť liečby a ponúka finančne efektívne riešenie, najmä v sektoroch s vysokými nákladmi, ako sú kardiológia, onkológia či psychiatria. Táto inovácia uprednostňuje dobrý zdravotný stav jednotlivca a finančnú udržateľnosť v oblasti zdravotnej starostlivosti.“ 

 

Konkurenčné výhody testu MyMeds

  • Využíva najnovšie technológie a klinické štandardy: 

MyMeds bol precízne navrhnutý s využitím najnovších technológii a spĺňa najprísnejšie klinické štandardy, čo garantuje jeho presnosť, spoľahlivosť a praktickú aplikáciu poznatkov. S využitím pokročilých algoritmov a celogénomového sekvenovania dokáže poskytnúť presné genotypovanie dôležitých častí genómu v oblasti farmakogenomiky a prináša neporovnateľne hlbšie poznatky. 

  • Jednoduchá integrácia s klinickou praxou: 

Okrem genetických výsledkov poskytuje MyMeds partnerským poskytovateľom zdravotnej starostlivosti komplexné klinické usmernenia formou intuitívnej aplikácie. Zjednodušuje sa tak rozhodovanie, čo umožňuje informovanejšiu a individualizovanejšiu starostlivosť o pacienta. 

  • Komplexný test s celoživotnou hodnotou 

MyMeds zahŕňa odporúčania na užívanie liekov v 15 rôznych lekárskych odboroch vrátane kardiológie, onkológie, neurológie, liečby bolesti, psychiatrie a ďalších. Vďaka sile celogénomového sekvenovania (WGS) sa MyMeds prispôsobuje vedeckému pokroku a zahŕňa nové genetické varianty ovplyvňujúce reakciu na lieky, a to bez potreby dodatočného odberu vzoriek alebo dodatočných nákladov. 

MyMeds umožňuje zdravotníckym pracovníkom aj jednotlivcom informovane sa rozhodovať a získať lepšie zdravotné výsledky ľahšie než kedykoľvek predtým. Využitím genetiky otvára MyMeds novú kapitolu v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktorá uprednostňuje individuálne potreby a želania. 

Viac informácií o PGx teste MyMeds nájdete na stránke https://geneplanet.com/sk/my-meds alebo nám napíšte na adresu [email protected] a pridajte sa k nám na ceste za personalizovanou medicínou budúcnosti. 

Share this article on