Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Akú metódu používate na analýzu mojej DNA?

GenePlanet využíva k prečítaniu celého vášho genómu najnovší prístup sekvenovania novej generácie (NGS). Hovorí sa mu nízkopriechodové celogenómové sekvenovanie (lpWGS), ktoré je najnovším riešením v tejto oblasti. Namiesto čítania genómu desiatykrát (sekvenujúca hĺbka) nám pokročilé algoritmy umožňujú výrazne optimalizovať hĺbku sekvenovania.

Vyvinuli sme sofistikovaný interný bio-informatický kanál podporovaný štatistickým modelovaním, ktorý z údajov WGS vytvára vysokokvalitné genotypy. Vďaka zbierke referenčných panelov z genómov rôznych jedincov môžeme získať celý genóm jednotlivca. Bolo dokázané, že pri hodnotení bežných genetických variantov lpWGS prekonáva typické mikropolia DNA.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.