Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Katero metodo uporabljate za analizo moje DNA?

GenePlanet za branje vašega genoma uporablja najnovejši pristop sekvenciranja naslednje generacije (NGS). Imenuje se sekvenciranje celotnega genoma z nizko pokritostjo (kratica lpWGS, ang. “low-pass whole genome sequencing”). Gre za najnovejšo rešitev s področja tovrstnih analitičnih metod. Namesto da bi vaš genom pregledovali več desetkrat (globina sekvenciranja), lahko z naprednimi algoritmi sekvenciranje znatno optimiziramo.

Razvili smo natančne bioinformacijske algoritme s podporo statističnega modeliranja, s katerimi iz surovih podatkov WGS dobimo visokokakovostne genotipe. S pomočjo obstoječe zbirke referenčnih panelov iz genomov različnih posameznikov lahko dobimo vaš celotni genomski zapis. Študije so dokazale, da je pri analizi pogostih genetskih različic tehnologija lpWGS v primerjavi s tipičnimi DNA mikromrežami natančnejša.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.