Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Kaj so geni in kaj je genski zapis?

Geni so deli našega zaporedja DNA, ki nosijo informacije za tvorbo beljakovin. Nahajajo se na 23 parih kromosomov. Kromosomi se pojavljajo v parih, ker dobimo enega od matere, enega pa od očeta. Zato ima vsa človek dva seta kromosomov (razen spolnih celic, ki imajo le en set).

Eno izmed možnih različic kateregakoli gena imenujemo alel. Dva alela sta lahko enaka ali različna. Medtem ko imamo vsi ljudje iste gene, pa imamo različne različice teh genov (alele), ki so posledica sprememb v zaporedju DNA.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.