Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Jaką metodą badacie moje DNA?

Do odczytania całego twojego genomu GenePlanet wykorzystuje najnowszą metodę sekwencjonowania nowej generacji (next generation sequencing, NGS). Dokładnie nazywa się ona niskoprzepustowym sekwencjonowaniem całego genomu (lpWGS) i jest najnowszym rozwiązaniem w tej dziedzinie. Zamiast odczytywać genom dziesiątki razy (głębokość sekwencjonowania) możemy dzięki zaawansowanym algorytmom znacznie zoptymalizować głębokość sekwencjonowania.

Opracowaliśmy zaawansowany wewnętrzny proces bioinformatyczny wspomagany przez modelowanie statystyczne, który pozwala na uzyskanie wysokiej jakości genotypów z danych WGS. Dzięki kolekcji paneli referencyjnych z genomów różnych osób możemy uzyskać cały genom danej osoby. W ocenie powszechnych wariantów genetycznych metoda lpWGS sprawdza się lepiej niż typowe techniki mikromacierzy DNA.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.