Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Čo sa stane, ak sa moja vzorka počas prepravy alebo analýzy stratí, zamení alebo ohrozí?

Celý proces je starostlivo naplánovaný a pravdepodobnosť, že sa by niečo také stalo, je takmer nulová. Ak by však k niečomu takému došlo, požiadame vás, aby ste bezplatne poskytli novú vzorku DNA.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.