Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Môže sa moja vzorka poškodiť na ceste do vášho laboratória?

Vzorka môže byť vystavená vonkajším faktorom, ako sú nevhodné teploty a nesprávna manipulácia so zásielkou. Odberové zariadenie je vyrobené z tvrdého plastu a je vložené do polstrovanej obálky, takže je nepravdepodobné, že by došlo k jeho poškodeniu. Ak sa v nešťastnom prípade pri preprave poškodí odberové zariadenie obsahujúce vzorku, pošleme vám ďalšie.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.