Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Co się stanie, jeśli moja próbka zostanie zgubiona, pomylona lub uszkodzona podczas transportu lub analizy?

Cały proces jestdokładnie zaplanowany,a prawdopodobieństwo wystąpienia którejkolwiek z powyższych sytuacji jest niemalzerowe. Jeśli jednak do tego dojdzie, poprosimy cię o dostarczenie nowejpróbkiDNAna nasz koszt.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.