Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Zapomniałem(-łam) zarejestrować domowy zestaw do badania DNA przed wysłaniem próbki. Co teraz?

Po wysłaniu próbki śliny nadal możesz zarejestrować swój zestaw. Kod kreskowy, kod bezpieczeństwa i instrukcje znajdują się na ulotce dołączonej do otrzymanego zestawu.

Próbka nie zostanie poddana analizie, dopóki nie zarejestrujesz swojego zestawu na stronie app.geneplanet.com. Jeśli masz jakiekolwiek trudności z rejestracją zestawu, zawsze możesz skontaktować się z naszym zespołem obsługi ([email protected]), który chętnie ci pomoże.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.