Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Čo je genetika?

Genetika je vedecká oblasť, ktorá sa zaoberá génmi − ich molekulárnou štruktúrou a funkciou, ich expresiou a výskytom v populáciách, prepojením s dedičnosťou a štúdiom vzťahu medzi organizmami.
To, kto a čo sme, primárne určuje naša DNA. DNA je v podstate prítomná v jadre každej bunky nášho tela a určuje náš vzhľad, ako reagujeme na environmentálne faktory (napr. slnečné svetlo, živiny, fyzické aktivity) a do určitej miery aj naše správanie.
Naša DNA je jedinečná – porovnateľná s odtlačkom prsta. Na celom svete nemajú žiadne dve osoby (okrem identických dvojčiat) rovnakú DNA.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.