Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Ako zabezpečujete ochranu osobných údajov?

Bezpečnosť a ochrana vašich údajov je našou najvyššou prioritou. Všetky analýzy sa vykonávajú podľa najvyšších profesionálnych noriem so zameraním na laboratórne a dátové bezpečnostné normy. Dodržiavame vnútroštátne aj európske právne predpisy týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov vrátane GDPR a ISO 27001.

Všetky zásielky sú sledovateľné a osobné údaje sú uložené v kontrolovaných elektronických trezoroch, ktoré sú umiestnené v kontrolovaných zariadeniach, ku ktorým má prístup iba autorizovaný personál. Citlivé osobné údaje (vzorky DNA) sú vybavené iba jedinečným identifikačným kódom.

Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, môžete si uplatniť nasledujúce práva:

 – právo byť informovaný,
 – právo na prístup k svojim osobným údajom,
 – právo na opravu svojich osobných údajov,
 – právo na vymazanie svojich osobných údajov („právo byť zabudnutý“),
 – právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 – právo na prenosnosť údajov,
 – právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 – a práva v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním a profilovaním.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.