Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Kako poskrbite za varnost osebnih podatkov?

Varnost vaših podatkov je naša prioriteta. Vse analize izvajamo v skladu z najvišjimi standardi laboratorijske varnosti in varnosti podatkov. Pri varovanju vaših osebnih podatkov delujemo skladno z državno in evropsko zakonodajo, kot sta GDPR in ISO 27001.

Vse pošiljke so sledljive, osebne podatke pa hranimo v varnih elektronskih sefih, ki se nahajajo v varovanih stavbah. Do njih imajo dostop samo pooblaščene osebe. Občutljivi osebni podatki (vzorci DNA) so opremljeni le z edinstveno identifikacijsko kodo.

V zvezi s svojimi osebnimi podatki lahko uveljavljate naslednje pravice:

  • pravica do obveščenosti,
  • pravica do dostopa,
  • pravica do popravka,
  • pravica do izbrisa/pozabe,
  • pravica do omejitve obdelave,
  • pravica do prenosljivosti podatkov,
  • pravica do ugovora,
  • in pravice v zvezi z avtomatiziranim odločanjem in profiliranjem.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.