Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Jak zapewniacie ochronę danych osobowych?

Bezpieczeństwo i ochrona twoich danych jest naszym priorytetem. Wszystkie analizy wykonywane są zgodnie z najwyższymi profesjonalnymi standardami, ze szczególnym uwzględnieniem standardów laboratoryjnych i norm bezpieczeństwa danych. Przestrzegamy zarówno krajowych, jak i europejskich przepisów prawa dotyczących ochrony twoich danych osobowych, w tym RODO i ISO 27001.

Wszystkie przesyłki są śledzone i możliwe do zidentyfikowania, a dane osobowe są przechowywane w elektronicznych sejfach, które znajdują się w kontrolowanych obiektach dostępnych wyłącznie dla osób upoważnionych. Szczególnie chronione (wrażliwe) dane osobowe (próbki DNA) są oznaczone jedynie niepowtarzalnym kodem identyfikacyjnym.

W odniesieniu do swoich danych osobowych przysługują ci następujące uprawnienia:

  • prawo do informacji,
  • prawo dostępu,
  • prawo do sprostowania,
  • prawo do usunięcia danych i bycia zapomnianym,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do sprzeciwu,
  • oraz prawa w odniesieniu do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.