Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Co stanie się z moją próbką po przeprowadzeniu analizy?

Po analizie laboratorium niszczy twoją próbkę DNA.

Niewykorzystany materiał DNA przechowujemy na potrzeby badań (w poszukiwaniu nowych informacji/ustaleń, np. odkrycia roli nowych wariantów genetycznych, zapewnienia jakości i śledzenia wyników na bieżąco).

W przypadku wykorzystania danych DNA do celów badawczych są one agregowane i anonimizowane, czyli pozbawione imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych w taki sposób, że w granicach rozsądku nie jest możliwe ustalenie twojej tożsamości.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.