Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Čo sa stane s mojou vzorkou po analýze?

Po analýze laboratórium zničí vašu vzorku DNA.
Nepoužitý materiál s DNA uchovávame na výskumné účely (potenciálne nové poznatky/zistenia, ako je objavenie úlohy nových genetických variantov, zabezpečenie kvality a aktuálne sledovanie výsledkov).
Ak sa vaše údaje o DNA používajú na výskumné účely, sú agregované a anonymizované, čo znamená, že tieto informácie sú oddelené od vášho mena a kontaktných informácií, takže vás na základe nich nemožno identifikovať ako jednotlivca.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.