Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Kto má prístup k mojim osobným údajom?

GenePlanet používa najnovší softvér a systémy informačných technológií v snahe zaistiť, aby sa vaše údaje nikdy nedostali k neoprávnenej osobe bez vášho výslovného súhlasu.

Oprávnené osoby a/alebo poskytovatelia služieb sú zmluvne viazaní spracúvať vaše údaje v súlade s našimi pokynmi a bezpečnostnými normami podľa vnútroštátnej a európskej legislatívy.

Osobné údaje sa nesprístupňujú nikomu, kto sa nepodieľa na genetických úkonoch a ani osobám podieľajúcim sa na genetických úkonoch, ak to nie je potrebné na účely zostavovania správy. Laboratórium, v ktorom sa vykonáva analýza DNA, pozná len kód vzorky, takže nie je možné vytvoriť spojenie s konkrétnym klientom.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.