Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Kto ma dostęp do moich danych osobowych?

GenePlanet korzysta z najnowszego oprogramowania i systemów informatycznych, aby mieć pewność, że twoje dane nigdy nie zostaną udostępnione osobie nieupoważnionej bez twojej wyraźnej zgody.

Osoby upoważnione lub usługodawcy są umownie zobowiązani do przetwarzania twoich danych zgodnie z naszymi instrukcjami i ze standardami bezpieczeństwa określonymi w przepisach krajowych i europejskich.

Dane osobowe nie są ujawniane żadnym osobom spoza zespołu przeprowadzającego badanie genetyczne, a w ramach zespołu przeprowadzającego badanie mogą być przekazane wyłącznie w razie potrzeby osobom opracowującym twój raport. Laboratorium, w którym analizowane jest DNA, zna tylko kod próbki, więc nie ma możliwości skontaktowania się z konkretnym klientem.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.