Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Aký je rozdiel medzi rizikom rakoviny Cancer risk (PRS) a skríningom rakoviny Cancer Screen?

Cancer Screen dokáže identifikovať vzácnu patogénnu mutáciu, ktorá vám s takmer istotou privodí vznik rakoviny. Tento test sa odporúča ľuďom, ktorí si odôvodnene myslia, že je ich riziko zvýšené (zvyčajne kvôli výraznému výskytu choroby v rodine).

PRS sa na druhej strane zaoberá polygénnou zložkou ochorenia a hovorí iba o zvýšených alebo znížených rizikách. Odporúča sa každému, kto chce identifikovať svoje slabé genetické stránky a prijať včasné preventívne opatrenia na ochranu svojho zdravia.

Aj keď test rizika vzniku rakoviny Cancer risk (PRS), ktorý je súčasťou testu DNA MyHealth, môže naznačovať, že máte znížené riziko pre určitý typ rakoviny, nemôžete mať istotu, pokiaľ nevylúčite možnosť zriedkavých patogénnych variantov (zistených pomocou skríningu Cancer Screen), preto sú testy Cancer risk (PRS) a skríning rakoviny Cancer Screen komplementárne a obe sa odporúčajú.

Vezmite na vedomie, že Cancer risk (PRS) je súčasťou testu DNA MyHealth − ako domáci test DNA si ho môžete objednať sami a vykonať doma, zatiaľ čo Cancer Screen je lekársky test DNA, ktorý pre vás zakúpi a vykoná lekár. Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach Cancer Screen.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.