Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Aké sú výhody testu DNA MyHealth?

Test DNA MyHealth odhaľuje riziko chorôb a pomáha vám využiť silu prevencie. Vďaka prispôsobenému hodnoteniu rizika a odporúčaniam môžete konať teraz a chrániť svoje zdravie v budúcnosti.

Test je založený predovšetkým na posúdení rizika vášho ochorenia pomocou polygénového rizikového skóre (PRS). PRS analyzuje vašu genetickú predispozíciu k rozvoju určitých chorôb. Umožňuje vám riešiť choroby, pre ktoré máte zvýšené riziko, a prijať včasné preventívne opatrenia na ochranu svojho zdravia v budúcnosti.

Poznámka:
Analýzy rizika ochorenia (PRS) nie sú diagnostickými testami a neodhaľujú choroby. Tieto analýzy by nikdy nemali byť použité namiesto návštevy lekára.
Na vykonanie testu DNA MyHealth nepotrebujete lekára.
Test nie je platný, ak už máte príznaky testovaných podmienok.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.