Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Jaka jest różnica między testami badającymi ryzyko nowotworów (PRS) a badaniami przesiewowymi pod kątem nowotworów (Cancer Screen)?

Badanie przesiewowe Cancer Screen może z niemal całkowitą pewnością wskazać rzadką mutację patologiczną, która powoduje raka. Wykonanie tego badania jest zalecane osobom, które mogą zasadnie podejrzewać u siebie wyższe ryzyko zachorowania, zwykle ze względu na częste występowanie choroby w rodzinie.

Z kolei badanie PRS dotyczy poligenowego komponentu choroby i wskazuje jedynie na wyższe lub niższe ryzyko. Polecane jest wszystkim osobom, które chciałyby poznać swoje słabości genetyczne i w porę podjąć działania profilaktyczne w celu ochrony zdrowia.

Chociaż badanie PRS może wskazywać, że występuje u ciebie niższe ryzyko zachorowania na określony rodzaj nowotworu, nie można mieć stuprocentowej pewności, dopóki nie wykluczysz obecności rzadkich wariantów patologicznych (wykrywanych w badaniu Cancer Screen). Właśnie dlatego badania ryzyka nowotworów (PRS) i Cancer Screen wzajemnie się uzupełniają i oba są zalecane.

Należy pamiętać, że badanie ryzyka nowotworów (PRS) jest domowym testem DNA zamawianym i wykonywanym samodzielnie w domu, zaś badanie Cancer Screen jest klinicznym testem DNA, wykupowanym i wykonywanym u lekarza specjalisty. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Cancer Screen.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.