Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Mój wynik dotyczący pochodzenia etnicznego jest nie taki, jakiego się spodziewałem. Dlaczego?

Jak sama nazwa wskazuje, „szacowanie pochodzenia etnicznego” przekazuje przybliżone informacje na temat Twojego pochodzenia etnicznego. Oto kilka możliwych przyczyn, dla których wyniki badań etnicznych mogą wydawać się niedokładne:

  1. Przekazujemy Ci najlepsze dane szacunkowe możliwe obecnie do uzyskania na podstawie naszych danych i modeli. Jednak ze względu na stałe udoskonalenia i nowe odkrycia naukowe szacunki dotyczące Twojego pochodzenia etnicznego mogą z czasem ulec zmianie.

  2. Nawet jeśli Twoi przodkowie pochodzą z danego kraju, możliwe jest istnienie wpływu genetycznego z innych miejsc.

  3. Niekoniecznie musisz dzielić wspólne DNA ze wszystkimi swoimi przodkami.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.