Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Čo sa naučím pomocou vášho domáceho testu DNA?

Bez ohľadu na to, ktorý domáci test DNA si vyberiete, dostanete výsledky, ich vysvetlenie, personalizované odporúčania a podrobné vysvetlenie technológie každej analýzy.

1. Vysvetlenie analýzy: vysvetlenie, prečo je každá jednotlivá analýza dôležitá a ako ju ovplyvňujú gény.
2. Podrobné osobné výsledky: odhalia váš genotyp konkrétneho génu alebo kombináciu genotypov, ktorá určuje váš výsledok analýzy.
3. Farebne označené výsledky: na lepšie pochopenie sú vaše výsledky prezentované vo farebnej schéme.
4. Personalizované odporúčania a usmernenia: sú starostlivo pripravené a poskytnú vám informácie o tom, ako zlepšiť každý jednotlivý aspekt vášho života. Všetky informácie sú štruktúrované najpohodlnejším a používateľsky najprijateľnejším spôsobom, aby sa odporúčania dali ľahko plniť alebo sa dalo podľa nich konať.
5. Graf vzťahu medzi génmi a prostredím: udáva mieru, do akej sú určité vlastnosti ovplyvnené vašimi génmi a prostredím. Čím vyššia je dedičnosť, tým väčší je vplyv našich génov, a tým nižší vplyv má životné prostredie.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.