Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Môj domáci test DNA uvádza niektoré nepriaznivé výsledky. Mám mať obavy?

Nepriaznivý výsledok sám o sebe by nemal vyvolávať obavy. Znamená len, že by ste mali danému faktoru venovať osobitnú pozornosť a zvážiť naše odporúčania.

Toto je účel genetického testu: každý jednotlivec má šancu vyhodnotiť a zlepšiť svoj životný štýl na zaistenie optimálnej výživy a zdravia s pomocou svojho genotypu a bez ohľadu na to, aký je.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.