Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Majú výsledky dôveryhodnosť a odborné zázemie?

Všetky naše testy sa vykonávajú podľa najvyšších štandardov kvality, čo im udeľuje mimoriadne vysoký odborný kredit a vysokú dôveryhodnosť. Kvalitu našich testov garantujeme zamestnávaním vlastného skúseného tímu odborníkov z rôznych oblastí (biotechnológia, farmaceutika, biochémia, medicína, výživové vedy a informačné technológie).

Osobitnú pozornosť venujeme vhodnému výberu genetických a krvných ukazovateľov, ktorých významný vplyv na telo bol preukázaný štúdiami. Získajte viac informácií o vede, ktorá je za tým, tu.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.