Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Czego dowiem się dzięki domowemu testowi DNA?

Bez względu na rodzaj wybranego testu DNA otrzymasz wyniki, ich wyjaśnienie, spersonalizowane zalecenia oraz szczegółowe informacje o podstawach naukowych każdej analizy.

  1. Objaśnienie analizy: informacje o tym, dlaczego każda pojedyncza analiza jest ważna i jak wpływają na nią geny.
  2. Szczegółowe wyniki indywidualne: opis twojego genotypu w zakresie konkretnego genu lub kombinacji genotypów, która decyduje o wyniku analizy.
  3. Wyniki oznaczone kolorami: aby ułatwić ci zrozumienie, wyniki są przedstawione w formie kolorystycznej.
  4. Indywidualne zalecenia i wskazówki: starannie przygotowane informacje o tym, jak poprawić poszczególne aspekty twojego życia. Wszystkie informacje są uporządkowane w możliwie najbardziej wygodny i zrozumiały sposób, aby ułatwić ci przestrzeganie zaleceń i wprowadzanie ich w życie.
  5. Wykres wpływu genów i środowiska: wskazuje na stopień, w jakim określone cechy są determinowane przez twoje geny i środowisko. Im większa dziedziczność, tym większy wpływ naszych genów, a mniejszy środowiska.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.