Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Ako odpojiť mobilnú aplikáciu GenePlanet od služby Apple Health?

Ak sa chcete odpojiť, postupujte takto:
1. Otvorte „Nastavenia“ (Settings).
2. Posuňte zobrazenie nadol na stránku Apple Health.
3. Klepnite na „Prístup k dátam a zariadenia“ (Data Access & Devices) a potom na „Aplikácia GenePlanet“ (GenePlanet app).
4. Nájdite „Kroky“ (Steps) a prepnutím deaktivujte prístup.

Odpojením aplikácie sa nevymažú žiadne údaje, ktoré mala aplikácia uložené v službe Apple Health.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.