Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Ako odpojiť mobilnú aplikáciu GenePlanet od služby Google Fit?

Ak sa chcete odpojiť, postupujte takto:
1. V telefóne s Androidom otvorte aplikáciu Google Fit.
2. Klepnite na „Profil“ a potom na „Nastavenia“ (Settings).
3. Klepnite na „Spravovať pripojené aplikácie“ (Manage connected apps).
4. Ak chcete zobraziť úplný zoznam pripojených aplikácií, klepnite na rozbaľovaciu šípku a vyberte položku „Všetky aplikácie a zariadenia“ (All apps & devices).
5. Klepnite na „Odpojiť“ (Disconnect).

Ak odpojíte aplikáciu od služby Google Fit, odpojí sa na všetkých zariadeniach, v ktorých je táto aplikácia nainštalovaná. Odpojenie aplikácie neodstráni žiadne údaje, ktoré aplikácia ukladá v službe Google Fit.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.