Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Prečo sú informácie, ktoré dostanem z domáceho testu DNA, také dôležité?

Domáci test DNA je návod na pochopenie vášho tela. Tento test analyzuje genetické varianty, ktoré sú určené pri narodení a ovplyvňujú vašu výživu, športové preferencie, stresovú reakciu, a dokonca aj riziko chorôb. Keďže naše gény sa nemenia, informácie, ktoré dostanete v personalizovanej správe, sú cenné na celý život. Analýzou svojich génov získate cenné poznatky o svojom vlastnom tele, čo vám umožní zlepšiť pohodu a znížiť potenciálne zdravotné riziká.

Podľa toho, aký test si vyberiete, sa môžete zamerať buď na svoj životný štýl (test DNA MyLifestyle), alebo svoje zdravie (test DNA MyHealth). Domáce testy DNA sú dlhodobou investíciou do zlepšenia vášho zdravia a pohody.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.