Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Odhaľujú výsledky testov DNA môj súčasný nutričný stav a potreby?

Test DNA poskytuje informácie o vašom genotype a na základe neho formuluje odporúčania, ale neposkytuje informácie o vašom súčasnom stave.

Vaše genetické predispozície sú jedným z možných výsledkov a konečný výsledok závisí od kombinácie genetických a environmentálnych faktorov. Spoľahlivý spôsob, ako posúdiť váš súčasný stav a fungovanie vášho tela, je krvný test.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.