Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Čo je domáce testovanie DNA?

Domáci test DNA je bezpečný a jednoduchý spôsob nahliadnutia do svojich jedinečných genetických variantov. Najjednoduchšie povedané, prečítame váš genóm a preložíme tieto údaje do zrozumiteľného vysvetlenia jeho významu.
Naše domáce testy DNA je možné objednať priamo z našej webovej stránky a vykonať doma, zatiaľ čo lekárske testy DNA objednáva a vykonáva lekár. Ak chcete získať ďalšie informácie o lekárskych testoch, pozrite si časť „Lekárske testy DNA“.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.