Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Ako môžem pripojiť svoje nositeľné zariadenia k mobilnej aplikácii GenePlanet?

Ak chcete pripojiť svoje nositeľné zariadenia s našou mobilnou aplikáciou GenePlanet, potrebujete mobilnú aplikáciu Google Fit (pre Android) alebo Apple Health (pre iOS/Apple) a povoliť prístup.

Android
1. Otvorte mobilnú aplikáciu GenePlanet.
2. Vyberte „Hlavný panel“ (Dashboard).
3. Vyberte kartu „Aktivita“ (Activity).
4. Na karte „Pripojiť pre ľahké sledovanie“ (Connect for easy tracking) vyberte „Pripojiť zariadenie“ (Connect device).
5. Povoľte pripojenie k službe Google Fit.

Nemôžete sa pripojiť alebo synchronizovať údaje? Skúste otvoriť aplikáciu Google Fit a skontrolujte, či ste pripojenie povolili:
1. V telefóne s Androidom otvorte aplikáciu Google Fit.
2. Klepnite na „Nastavenia profilu“ (Profile Settings).
3. Klepnite na „Spravovať pripojené aplikácie“ (Manage connected apps).
4. Ak chcete zobraziť úplný zoznam pripojených aplikácií, klepnite na rozbaľovaciu šípku a vyberte položku „Všetky aplikácie a zariadenia“ (All apps & devices).

iOS
1. Otvorte mobilnú aplikáciu GenePlanet.
2. Vyberte „Hlavný panel“ (Dashboard).
3. Vyberte kartu „Aktivita“ (Activity).
4. Na karte „Pripojiť pre ľahké sledovanie“ (Connect for easy tracking) vyberte „Pripojiť zariadenie“ (Connect device).
5. Povoľte pripojenie k službe Apple Health.
6. Keď sa presmerujete na stránku Apple Health, budete musieť povoliť pripojenie krokov.

Nemôžete sa pripojiť alebo synchronizovať údaje? Skúste otvoriť aplikáciu Apple Health a skontrolujte, či ste povolili pripojenie:
1. Otvorte nastavenia.
2. Posuňte zobrazenie nadol na stránku Apple Health.
3. Klepnite na „Prístup k dátam a zariadenia“ (Data Access & Devices) a potom na „Aplikácia GenePlanet“ (GenePlanet app).
4. Nájdite „Kroky“ (Steps) a prepnutím povoľte prístup.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.