Preventívna zdravotná starostlivosť: dnešná investícia do zdravého zajtrajška

Last updated: 20 February 2023

Keď nám diagnostikujú vysoký krvný tlak, berieme tabletky, ktoré nám boli predpísané. Keď výsledky z krvi ukazujú zvýšený cholesterol, naordinujeme diétu, často bez toho, aby sme sa dostatočne zamysleli nad tým, čo spôsobilo dané diagnózy. Väčšina z nás nemyslí na to, čo sme mohli spraviť pre to, aby sme im zabránili.

Chronické choroby: spoločníčky nezdravého životného štýlu

Krajiny na celom svete bojujú s epidémiou chronických chorôb. Napriek nelichotivému prvenstvu hlavných príčin smrti a zdravotného postihnutia vo vyspelých krajinách existuje, našťastie, riešenie – možnosť predchádzať im alebo ich minimalizovať zdravým životným štýlom, znalosťami a preventívnymi opatreniami.

Svetová zdravotnícka organizácia odhadla, že ak zredukujeme hlavné rizikové faktory chronických ochorení, zabránime aspoň 80 % všetkých srdcových ochorení, mozgovej príhody, cukrovky 2. typu a viac než 40 % prípadov rakoviny. To je nesporný dôkaz sily prevencie.

Chronické choroby predstavujú pre krajiny neuveriteľné náklady, a to nielen v dôsledku priamej lekárskej starostlivosti. Znižujú kvalitu života, čo má za následok absenciu v práci alebo dokonca vedú k úplnej pracovnej neschopnosti, čo často vedie k zlému finančnému statusu. Chorí aj tí, ktorí nie sú schopní pracovať, sa spoliehajú na zdravotnú a finančnú pomoc od štátu.

Prevencia funguje

Preventívna zdravotná starostlivosť nie je žiadnou novinkou. Myšlienka, že by sme mali zabraňovať a nie liečiť, je tu už od dávnych čias. Grécky lekár Hippokrates, známy ako „otec medicíny“, učil ľudí, že choroby nespôsobujú bohovia, ako sa vtedy verilo. Dokonca zašiel o krok ďalej a presadzoval prevenciu pred liečbou: „Funkcia ochrany a rozvoja zdravia musí byť dokonca vyššia ako funkcia jeho obnovy, keď je narušená.“

Zatiaľ čo v Európe je účasť na preventívnych programoch pomerne vysoká, stále existujú výnimky. Podľa Eurostatu vo väčšine členských štátov EÚ väčšina obyvateľstva vo veku 50 – 74 rokov nebola vyšetrená na kolorektálny karcinóm. V roku 2014 sa zistilo, že 11 % žien v EÚ vo veku 50 až 69 rokov nikdy nepodstúpilo röntgenové vyšetrenie prsníka, zatiaľ čo 14 % žien vo veku 20 až 69 rokov nikdy nepodstúpilo ster krčka maternice. Štatistiky za ten istý rok ukazujú, že takmer polovica obyvateľov EÚ nemala v predchádzajúcom roku zmeraný cholesterol. Tieto čísla naznačujú významný nevyužitý potenciál pre preventívne opatrenia.

Preventívna zdravotná starostlivosť založená na génoch

Predstavte si, že si kúpite oblečenie. Vôbec vám však nesedí – malá veľkosť je príliš krátka na rukávoch, stredná je zas príliš voľná. Riešenie? Oblečenie na mieru! Prečo zrazu tak dokonale sedí? Vzhľadom na to, že krajčír mal k dispozícii vaše miery a použil ich pri výrobe oblečenia, vytvoril vám odev, ktorý nemá bežnú konfekčnú veľkosť, ale „vašu“ veľkosť.

Veríte, že rovnaký prístup možno uplatniť aj pri vašej zdravotnej starostlivosti? Áno, môže sa a aj sa uplatňuje.

Jednou z vecí, ktoré od základov zmenili modernú medicínu, je Projekt ľudského genómu. Podľa Dr. Lee Hooda, spoluzakladateľa Inštitútu pre systémovú biológiu (ISB), nám projekt poskytol „prístup k akejkoľvek variabilite ľudského genómu“. Tento monumentálny krok otvoril brány výskumu genetickej technológie. Oblasť rýchlo pokročila do štádia, v ktorom nám dnes umožňuje robiť rýchle a nákladovo efektívne testy DNA.

Keďže je náš genetický materiál v podstate návod na použitie, aby bol každý z nás jedinečný, pokyny napísané na týchto stránkach môžu byť použité na vyhodnotenie a predpovedanie zdravotného stavu jednotlivca a vytvorenie úplne osobných odporúčaní.

Čo môžete spraviť?

Existuje množstvo opatrení, ktoré môžete zahrnúť do svojho každodenného života na získanie výhod preventívnej zdravotnej starostlivosti.

1. Zapojte sa do iniciatív včasného odhaľovania a skríningu. Na pozvanie vášho lekára sa zapojte do skríningových programov dostupných na odhalenie kolorektálneho karcinómu, rakoviny prsníka a krčka maternice. Pravidelne absolvujte krvné testy, aby ste mali pod kontrolou všetky dôležité krvné parametre súvisiace s rizikom kardiovaskulárnych ochorení a cukrovky.

2. Zistite viac o svojich genetických predispozíciách, ktorým prispôsobíte svoj život. Genetické variácie zohrávajú významnú úlohu pri určovaní, do akej miery ste náchylní na určité choroby, vrátane mnohých chronických ochorení. Podstúpte test DNA.

3. Vyhnite sa štyrom rizikovým faktorom, ktoré sú úplne pod vašou kontrolou a navyše sa skrývajú za bežnými chronickými chorobami:

  •  Fyzická aktivita. Primeraná fyzická aktivita pomáha udržiavať hmotnosť, znižovať riziká kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky typu 2 a niektorých typov rakoviny. Pravidelné cvičenie tiež posilňuje kosti a svaly, zlepšuje duševné zdravie a náladu.
  • Výživa. SZO uvádza zlú výživu, ktorá môže viesť k nadváhe a obezite, ako hlavné faktory kardiovaskulárnych ochorení a rakoviny, ktoré sú dvoma hlavnými príčinami smrti v Európe.
  • Fajčenie. Fajčenie zvyšuje riziko vzniku viac ako 50 závažných zdravotných problémov, ich dôsledky siahajú od dlhodobého poškodenia zdravia až po smrť. Medzi tieto zdravotné problémy patrí mozgová príhoda, srdcový infarkt, poškodenie krvných ciev a iné kardiovaskulárne ochorenia, rakovina (pľúc, hrdla, žalúdka atď.), zhoršená funkcia pľúc (CHOCHP, astma, pneumónia), impotencia a neplodnosť.
  • Alkohol. SZO uvádza, že príjem alkoholu v európskom regióne je najvyšší na svete. Škodlivé užívanie alkoholu súvisí s predčasnou smrťou a je hlavným rizikovým faktorom, ktorému sa dá vyhnúť v prípade neuropsychiatrických chorôb, kardiovaskulárnych ochorení, cirhózy pečene a rakoviny.
    Dodržiavajte tieto kroky a využívajte už teraz to, čo Európska spoločnosť preventívnej medicíny (ESPREVMED) opisuje ako medicínu 21. storočia. V zdravotnej starostlivosti sa riaďte 4 P: predikcia, prevencia, personalizácia a participácia. Trochu prevencie znamená málo liekov!

Learn more about DNA tests

MicrosoftTeams-image (23)

MyLifestyle

MicrosoftTeams-image (21)-1

Premium

MicrosoftTeams-image (22)-1

MyHealth

Share this article on