Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Môžem si objednať domáci test DNA pre inú osobu?

Áno, môžete si kúpiť toľko domácich súprav na testovanie DNA, koľko chcete. Keďže každá testovacia súprava bude zabalená v individuálnej škatuli, môžete ich aj darovať. Osoba, ktorá test použije, si ho potom zaregistruje so svojimi osobnými údajmi na našej webovej stránke.

Pre skríning rakoviny Cancer Screen píšte na [email protected].
Pre VeniSafe píšte na [email protected].
Pre NIPT od spoločnosti GenePlanet postupujte podľa krokov uvedených tu: https://nipt-geneplanet.com/en/patient/get-tested alebo píšte na [email protected].

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.