Ovládanie génov: Čo je epigenetika?

Last updated: 20 February 2023

Epigenetika a všetky jej možné potenciálne využitia vyvolali veľký záujem verejnosti. Má ale tento zaujímavý proces pre vás osobne nejakú hodnotu? Áno, a my presne vysvetlíme akú.

Gény reagujú na svoje prostredie

Výrobou bielkovín naše gény nasmerujú každý aspekt nášho života; od najviac nápadných vlastností, ako je výška a farba vlasov až po fungovanie nášho metabolizmu. Genetický materiál sa môže meniť mutáciami, ktoré menia jeho postupnosť a ovplyvňujú jeho základnú úlohu – syntézu proteínov.

Existuje však aj iný spôsob, ako ovplyvniť fungovanie génov – riadením ich činnosti. Inými slovami, zapnutie alebo vypnutie génov.

To sa môže stať v dôsledku mutácie a procesu nazývaného epigenetika. Genetici definujú epigenetiku ako „štúdium zmien v organizmoch spôsobených modifikáciou expresie génov bez úpravy genetického kódu“.

To znamená, že nevnímame gény ako samostatné jednotky uzamknuté v jadre bunky a riadiace všetko, čo nás tvorí. Namiesto toho si ich môžeme predstaviť ako entity, ktoré aktívne spolupracujú a reagujú na prostredie.

Výsledkom interakcie sú rôzne fenotypy. Pozor: genotyp je naša dedičná informácia pre konkrétnu vlastnosť, fenotyp je táto informácia interpretovaná do skutočných viditeľných čŕt – modré alebo zelené oči, kučeravé alebo rovné vlasy.

Dr. John Launer (Health Education England) poskytuje ľahko pochopiteľný, praktický príklad epigenetiky. Vysvetľuje, že jednotlivec môže mať genetickú predispozíciu byť vysoký a sebavedomý (genotyp), ale ak ako dieťa trpel na podvýživu a zažil zneužívanie (epigenetické faktory), v dospelosti pravdepodobne nedorastie do plnej výšky a stane sa ustráchaným dospelým (fenotyp).

slika9-1

Zapínač a vypínač

Mechanizmy vedúce od genotypu k fenotypu sú rôzne, ale najviac známou je metylácia: metylová skupina sa viaže na cytozín (jeden zo štyroch hlavných stavebných blokov molekuly DNA) na fragment DNA a robí ju menej aktívnou.

Príklady takéhoto riadenia expresie génov zahŕňajú premenu geneticky identických kmeňových buniek na akýkoľvek druh bunky v našom tele alebo premenu larvy včely na robotnícku včelu alebo včeliu kráľovnú.

Aké faktory sú schopné spôsobiť takéto zmeny?

Epigenetické faktory

Epigenetické faktory sú rozmanité a nachádzajú sa prakticky všade okolo nás: to, čo jeme, ako cvičíme, spíme, reagujeme na ostatných, ak sme vystavení ťažkým kovom, pesticídom, výfukovým plynom, tabakovému dymu, rádioaktivite, vírusom a baktériám. Okrem toho medzi ne počítame aj choroby, ako je rakovina alebo Alzheimerova choroba.

Vidíte, že takmer všetko okolo nás predstavuje epigenetický faktor – tieto znalosti môžete použiť vo svoj prospech.

Ako je pre vás epigenetika dôležitá?

Poznanie epigenetických faktorov znamená, že sa môžeme buď chrániť pred ich negatívnym vplyvom (vyhnúť sa vystaveniu ťažkým kovom, uistiť sa, že naše potraviny sú bez pesticídov, nefajčiť), alebo ich použiť na zlepšenie nášho zdravia.

Výživa je jedným z najlepšie pochopených epigenetických faktorov. To znamená, že zmeny v našej výžive môžu viesť k zmene expresie určitých génov a môžeme ju použiť v náš prospech.

Teraz, keď máte prehľad o epigenetike, môžete ju uplatniť. Urobte si test DNA, ktorý odhalí vaše genetické predispozície alebo genotyp. Následne môžete využiť svoje osobné odporúčania na ovplyvnenie epigenetických faktorov (výživa, fyzické cvičenie, zvládanie stresu) a nasmerovať svoje gény na najpriaznivejší výsledok.

Share this article on