Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Jak często powinno się wykonywać badania krwi?

Badania dowiodły, że wprowadzane zmiany (lepsza dieta, więcej witamin, więcej ruchu itp.) przekładają się na wyniki badań krwi mniej więcej po 3–4 miesiącach.

Jeśli zdecydujesz się na wprowadzenie pozytywnych zmian w stylu życia zgodnie ze spersonalizowanymi zaleceniami, które otrzymałeś(-łaś) na naszej platformie, badanie krwi należy powtórzyć po trzech miesiącach, aby przekonać się, czy widać postępy.

Jeśli badanie krwi wykaże obecność markerów poważnie wykraczających poza normę, należy niezwłocznie udać się do lekarza.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.