Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Jak mogę otrzymać interpretację MyBlood Guide?

Interpretację markerów krwi możesz uzyskać poprzez:

  1. przesłanie wyników badań laboratoryjnych – wystarczy wpisać nazwę laboratorium i datę badania;
  2. ręczne dodanie pojedynczego wyniku markera krwi z ostatnich wyników badań laboratoryjnych.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.