Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Ali test DNA poda informacije o mojem trenutnem stanju?

Test DNA razkrije vaš genetski zapis in na osnovi le-tega oblikuje priporočila, ne da pa informacij o vašem trenutnem stanju.

Vaše genetske predispozicije so le eden izmed možnih izidov, končni rezultat pa je odvisen od kombinacije genetskih in okoljskih dejavnikov. Svoje trenutno stanje lahko zanesljivo ocenite s krvnim testom.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.