Testovanie DNA: nová, menej preskúmaná oblasť v preventívnej starostlivosti o zdravie

Last updated: 20 February 2023

Pri snahe pochopiť zákonitosti života sme sa posunuli od orgánov a buniek oveľa hlbšie – k pochopeniu genetického plánu.

Vďaka informáciám z našej DNA vstupuje preventívna starostlivosť o zdravie do menej prebádanej oblasti, čo so sebou nesie skvelý potenciál na zlepšenie kvality života. Ako teda došlo k tomu, že sa tieto maličké molekuly, nazývané gény, dostali do popredia témy modernej starostlivosti o zdravie?

slika1-2

Ako vniesť preventívnu starostlivosť o zdravie do vlastného života

Genetické testovanie sa stáva jedným zo základných pilierov starostlivosti o zdravie, pretože je založené na vašej jedinečnej charakteristike.

Tu je jednoduchý príklad. Ak váš lekár vie, že máte genetickú predispozíciu na vysoký cholesterol, môže vám pomôcť uskutočniť okamžité zmeny v oblasti stravovania aj životného štýlu. Taktiež bude starostlivejšie sledovať váš cholesterol. Inak by totiž bolo pravdepodobné, že by vám zistil zvýšený cholesterol v štádiu, keď sa vám to už nejakým spôsobom prejavilo na zdraví.

V oblasti preventívnej starostlivosti o zdravie majú testy DNA množstvo výhod. Sú také individuálne, ako je to len možné, a informácie, ktoré poskytujú, majú celoživotnú hodnotu.

Význam správnej interpretácie výsledkov

Genetika býva niekedy dosť zložitá, preto musia byť výsledky testovania DNA zrozumiteľné každému aj bez doktorátu z prírodných vied. Potrebovali by ste rýchly opakovací kurz Genetika 1.0? Nechajte to na nás: zopakujte si, čo sú gény a čo nám môžu prezradiť.

Správna interpretácia výsledkov testov DNA musí byť jasná a zrozumiteľná, pričom sa musíte uistiť, že rozumiete niektorým kľúčovým bodom.

Výsledky genetických testov nie sú diagnózou.. Mať genetickú predispozíciu na nejaké ochorenie alebo zdravotný problém neznamená, že sa u vás už prejavilo alebo sa nevyhnutne prejaví. Znamená to len to, že na to máte väčší predpoklad.

Z toho vyplýva, že by ste nikdy nemali zanedbávať vplyv prostredia, ktorom žijete, vrátane svojho životného štýlu. Ak máme „dobré gény“, často si myslíme, že vďaka nim zvládneme všetko.

Možno máte šťastie a máte gény, ktoré vás chránia pred obezitou. Ak sa z vás však stane domased (čo sa z gauča zdvihne len vtedy, keď si ide po ďalšiu maškrtu alebo kolu), ani tie najpriaznivejšie gény vás neochránia pred obezitou a ochoreniami srdca!

Testovanie DNA nie je len o ochoreniach – môže odhaliť aj iné veľmi zaujímavé skutočnosti. Chceli by ste vedieť, ako reagujete na stres, či máte sklony siahnuť po sladkostiach, alebo konečne vyriešiť dilemu, či sa máte skôr venovať behu alebo joge? Nechajte si spraviť test DNA!

DNA testing is not just about the diseases – it can reveal some pretty cool stuff too. Want to know how you tend to respond to stress, if you have a sweet tooth, or finally settle that debate about what you should choose – running or yoga? Take a DNA test!

slika2-1-1

Hodnota genetickej informácie

Genetická informácia má pre vás vzácnu osobnú hodnotu – a to teraz, ale aj v budúcnosti.

Test DNA vám môže pomôcť upraviť vaše súčasné stravovacie návyky, životný štýl, predpísané lieky a zvyklosti v oblasti fyzickej aktivity, vďaka čomu sa môžete cítiť pri každodenných činnostiach lepšie a vitálnejšie.

Napríklad: ak zistíte, že máte intoleranciu na laktózu, môžete sa ľahko vyhnúť nadúvaniu, kŕčom a ďalším nepríjemným záležitostiam, ktoré zažívate po konzumácii mlieka a mliečnych výrobkov.

Fakt, že budete vedieť o riziku, že sa u vás môžu prejaviť mnohé chronické ochorenia, vás podnieti k tomu, aby ste už dnes začali robiť nejaké preventívne kroky, aby ste sa v budúcnosti mohli tešiť dobrému zdraviu.

Ak sa u vás preukáže genetická predispozícia na kardiovaskulárne ochorenia, môžete prispôsobiť svoju stravu a zmeniť životný štýl, aby ste sa v budúcnosti vyhli komplikáciám.

Test DNA poskytuje hodnotné informácie nielen vám, ale aj vašej rodine.

Tak ako farba vlasov alebo iné črty, aj ochorenia môžu prechádzať z generácie na generáciu. Nemusia sa u vás nevyhnutne prejaviť, ale ak ste nositeľom určitých genetických variantov, môžu sa prejaviť u vašich detí. Toto poznanie dáva mladým rodičom aj tým, ktorých táto úloha ešte len čaká, čas a možnosti urobiť správne rozhodnutia a vytvoriť pre svoju rodinu najlepšie možné prostredie.

Testy DNA a preventívna medicína pomáhajú ruka v ruke vytvoriť akčný plán pre zdravý život. Vďaka tomu sa zdá byť veľmi pravdepodobné, že testovanie DNA sa stane bežnou a neoddeliteľnou súčasťou preventívnej starostlivosti o zdravie.

Share this article on