Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Czy mogę aktywować test dla innej osoby?

Nie. Możesz aktywować tylko swój własny test, ponieważ każde konto użytkownika może być powiązane tylko z jedną osobą/próbką DNA. W ten sposób zapewniamy, że tylko osoba, do której należy próbka DNA, ma dostęp do swoich wyników i innych danych osobowych.

Jeśli więc ktoś inny chce aktywować swój test DNA (małżonek, dziecko, członek rodziny), musi utworzyć własne konto użytkownika (lub zalogować się na istniejące konto) i aktywować swój test.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem [email protected].

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.