Frequently asked questions

Have a question? Enter your search term here or browse by categories below.

Mora moje rezultate pregledati zdravnik?

Test DNA ni namenjen medicinski uporabi. Vsa potrebna razlaga rezultatov je že vključena v vašem poročilu.

Medicinske teste DNA pa izvedejo zdravstveni delavci, ki vam tudi predajo rezultate in jih razložijo.

Didn’t find what you were looking for?

Get in touch and we’ll help you get answers.